Inger Larsens akvarel af Møns Klint -

et eftertragtet mål for dem, der samler rav og flint og fossiler og raslesten og ….…….

Foto: Villy Timm
Formandens beretning generalforsamling 14 marts 2003

Når man ser fremad, kan et år virke som uoverskuelig lang tid. Men når man ser tilbage, tænker man oftest: ”Er der allerede gået et år?”.

Det har været et godt og travlt år - med mange arrangementer og hyppige bestyrelsesmøder. Så lad os spole tiden tilbage.

Foråret blev hilst velkommen med en tur til Hedeland, som Karl Hansen sørgede for. I maj måned inviterede Fakse-klubben os igen til en tur til kalkbruddet. Det var også i maj, at en bus med forventningsfulde fossilsamlere og Bjørn Buchardt som guide kørte til Västergötland.

I juni gik turen til Møns klint, hvor Robert Rusbjerg stod for en udbytterig og spændende tur.

Så kom vores 30 års jubilæum. Det skulle markeres med manér, så både nye og gamle medlemmer mødtes til receptionen. Snakken gik livligt, og der blev sørget for lidt godt til gane og hals, hvilket absolut ikke gjorde snakken mindre. Derfor blev det til tider en vanskelig opgave for de 2 musikanter, vi havde hyret, at skulle konkurrere med det højlydte humør.

Da snakken havde fortaget sig og det atter var blevet hverdag i klubben, satte vi kurs mod Østrig. Som sædvanlig var bussen fuld af forventninger, da vi drog af sted. Denne gang var det mineralsamlerne der tog af sted, og Gerhard Niedermayr var geologisk guide.

Så blev det efterår, og i september var der endnu en tur til Fakse kalkbrud.

I oktober måned var der stenmesse i Glostrup hallen. Tidligere har det været medlemmer af bestyrelsen, der har stået for udstillingen, men i år var det Allan Simonsen, der pyntede montren med søpindsvin. Vi blev også inviteret på messe af Næstved klubben i oktober, men vi måtte desværre takke nej på grund af tidspres, fordi det lå for tæt på Glostrup messen.

I vinterhalvåret, blev vi ført rundt til mange spændende steder i geologiens verden, af højt kvalificerede foredragsholdere, der hver fredag aften udvidede vores horisonter inden for forskellige emner.

Når året går på hæld, er det jo også tid til den traditionelle julefrokost. Vi valgte selv at stå for maden. De frivillige, der havde meldt sig, fik skabt en spændende og rigtig lækker menu, så vi håber på, at det er en ny tradition, der hermed er startet.

December bød også på en tur til Hamburg-messen. Hans Kloster arrangerede en god og udbytterig tur sammen med Næstved-klubben, som så blev årets sidste tur i klubbens regi.

I februar var det tid til den årligt tilbagevendende auktion. Vores mange donorer

gjorde det muligt for os at have så mange forskellige ting med på auktionen. I år gav vores auktionarius Flemming Rasmussen hammerslag på en livslang kontrakt, som vi skyndsomt sagde ja tak til. Så de næste mange år er det altså Flemming, der lægger sten under hammeren…

Som noget nyt har vi anskaffet en info-tavle, som hænger i forrummet. Her kan man se, om der er ændringer i forhold til planlagte arrangementer eller andet, som ikke kan vente til næste nummer af Lapidomanen. Ændringer vil så vidt muligt også blive bragt på hjemmesiden. Den bliver i øvrigt meget besøgt og det er rart at den bliver brugt. Er det ikke det man kalder en hjemmesidegevinst..?

Internettet er ikke det eneste elektroniske medie. CD-beholdning, der rummer billeder fra gode steder at finde fossiler, mineraler m.v., er blevet udvidet, og er ved at blive katalogiseret.

At takke hver enkelt, som på en eller anden måde har bidraget til foreningen i år, vil give en næste uoverskuelig liste. Derfor vil jeg takke alle, der har ydet et bidrag. Hvad enten det er: foredragsholdere, udstillere, kaffebryggere, kagemænd, kagekoner, rejseledere, planlæggere, fotografer, klubbladpasser, hjemmesidepasser, stenslibere eller hvad du nu har lavet til gavn og glæde for vores forening.

Alle skal have en stor tak

for at have gjort 2002 til endnu et godt år for Stenvennerne. Jette Wagner

Robert fremlægger regnskab. Foto : Claus Leopold
Eftersyn ved årets auktion

Bo ville i hvert fald være sikker på, at han så rigtigt ! Fotos : Claus Leopold

En mødeaften blev holdt på museet, hvor Arne Thorshøj Nielsen gennemgik

Danmarksudstillingen

Det var så vældig en succes, at det næsten var for meget af det gode !!

En aften med

Erling Bondesen

om Lellinge grønsand

Og mange tilhørere

Fotos : Claus Leopold

Mineraler opkaldt efter danskere

En liste med 19 danske mineraler opkaldt efter danskere findes i

Lapidomanen nr. 2, april 2000 og mineralnavne med svensk tilknytning stod i Lapidomanen, marts 1993.

Kentbrooksit var med på den danske liste og populært beskrevet af

Ole Johnsen i Naturens Verden 1996, side 409-416. År 2001 fik mineralet en bror Jærn-Henrik: Ferrokentbrooksit. De er begge placeret i Eudialyt-gruppen.

Micheelsenit blev godkendt i juni 2000 og opkaldt efter Dr. H.I. Micheelsen (1931-), professor emeritus i mineralogi ved Københavns Universitet.

Micheelsenit blev opdaget i Mont Saint-Hilaire, Canada i april 1971 og på Grønland i Narssârssuk pegmatit 1988 og Nanna pegmatit 1997.

Micheelsen opdagede Nanna pegmatitten i 1963. Mineralet hører til

Ettringit-gruppen og ligner en lille hvid-farveløs hårtot.

Mineralet er beskrevet i Neues Jahrbuch für Mineralogie 2001, Hefte 8,

side 337-351.

Blandt de 7 forfattere finder vi Ole V. Petersen og G. Niedermayr.

Populær beskrivelse ses i Lapis 2001, nr.10 og Mineralien-Welt 2002 nr. 2.

Karupmøllerit-Ca blev i juli 2001 opkaldt efter finderen, associate professor (malm-mineralogi) ved Teknisk Universitet, Lyngby, Svend Karup-Møller (1936-). Karup-Møller fandt mineralet i Mellemelv, Kangerdluarssuk, Illimaussaq, Grønland og det tilhører Labuntsovit-gruppen.

Det findes som en lille hvid masse med Epistolit. Karupmøllerit-Ca har et gråligt og rosa skær.

Igen har der været 7 forfattere om beskrivelsen, heraf Ole V. Petersen og

I.V. Pekov, Moskva. Beskrivelsen står i samme tidsskrift som forrige

beskrivelse, dog først i nr. 10, 2002, side 433-444.

Lapis Mineralisenverzeichnis fra 2002 har alle tre mineraler med: Ferrokentbrooksit og Karupmøllerit-Ca som de allersjældneste med tre stjerner, mens Micheelseenit kun får to stjerner.

Min jagt viser, at jeg mangler Micheelsenit, så den betragter jeg som den sjældneste.

Hans Kloster