forsidebillede.gif

Med dette smukke foto af Rhodonit fra
Ole Johnsens nye bog ønsker vi alle

Godt Nytår 2001
Alice.gif

Ifølge DAGBLADET, Ringsted har Alice Rasmussen fået to fossiler opkaldt efter sig - og gjort en snegl et par millioner år yngre Alice Rasmussen er blevet internationalt berømt. Den populære naturvejleder fra sommerrundvisningerne i Fakse Kalkbrud har fået ikke færre end to fossiler opkaldt efter sig.

Den ene er en øresten til en fisk. Den hedder Rasmussenae, som er ”Rasmussen” på latin. Den anden er en lille snegl, der har fået navnet Aliceae. Alice er for længst blevet et verdensnavn blandt geologer og forleden fik hun papir på, at hun nu også har gjort en snegl et par millioner år yngre. Det drejer sig om en Cirroidea. Geologerne har hidtil troet, at den var mindst 65 millioner år gammel, men et fund i Fakse Kalkbrud beviser noget andet. ”Denne gruppe af primitive snegle er kendt fra Devon til Kridt. Tilstedeværelsen i Fakse er et godt ”scoop” og fru Alice Rasmussen har gjort en stor opdagelse” skriver den franske forsker Pierre Lozout fra Museum National d´Historie Naturelle i Paris i et brev til en jysk snegle-ekspert. Kridt-tiden sluttede for ca. 65 mill. år siden og for ca. 63 mill. år siden begyndte Danien-epoken. De kalkfund, man gør i Fakse, er fra denne epoke. Alice, der fandt den lille Cirroidea i Fakse Kalkbrud, er ikke selv snegle-ekspert, men er en god bekendt til den jyske snegle-ekspert, som undersøger ting og sager for Geologisk Museum i København og som sender de forstenede snegle til Paris, når han selv må give op. Nogle af disse forsteninger stammer fra Fakse og tilhører Alice Rasmussen, der selv har et fortræffeligt samarbejde med Geologisk Museum og derigennem også med museumsfolk i andre lande. - Nu har du da forhåbentlig flere navne? spurgte en fremsynet sjæl, da det blev kendt, at Rasmussenae var blevet efterfulgt af en Aliceae. Og det har hun faktisk. Hun hedder nemlig også Terry. Klippet fra DAGBLADET, Ringsted 6.okt. 2000 /NEJ


Granat.gif

Den 21. nov. 2000 udkom en ny mineralbog

MINERALERNES VERDEN

af Ole Johnsen

Den behandler mere end 500 mineraler, d.v.s. så godt som alle almindelige mineraler og er udstyret med et væld af fine mineralfotos.

Bogen indleder med at beskrive, hvad et mineral er og lidt om mineralnavne, derefter kommer nogle gode kapitler om krystallografi, hvor kort, men fyldig tekst og instruktive tegninger fortæller om den svære krystalgeometri og videre med afsnittene Dannelse og vækst af krystaller med habitus, aggregat-former, tvillingdannelser etc. – Krystallers kemiske egenska-ber hvor der forklares med gode tegninger om atomer og grundstoffer – Krystallers fysiske egenskaber med hårdhed, spaltelighed etc. – Krystallers optiske egenskaber såsom glans, farve, luminescens, radioaktivitet etc. Og især gennemgangen af de forskellige krystalsystemer er god, fordi de forskellige systemer illustreres med gode krystaltegninger og meget fine mineralfotos. - Og så kommer alle mineralerne, opdelt systematisk og med fyldig beskri-velse af hvert mineral og også her med fine fotos, især kan jeg godt lide oplysningerne i Gode kendetegn. Et lille suk : hvorfor er Ølst ved Randers ikke med som findested for gips i Danmark (jeg har selv fine krystaller derfra og vi har en fin stor krystal med på vor auktion!) Bogen slutter med to bestemmelsesnøgler, den ene for mineraler med metalglans den anden med ikke-metalglans, en nyttig ordliste og så selvfølgelig et alfabetisk register. Det, der gør bogen ekstrem dejlig, er de fantastisk smukke mineralfotos, nogle er rene kunstværker ! Den udgives i serien Gads Felthåndbøger, det er den nu nok lidt for stor til og jeg ville simpelt hen ikke nænne at smide den i rygsæk-ken sammen med hammer og sten ! Den er til hjemmebrug og det er den god til.
krystal.gif - 21388 Bytes
Nelly E Jensen


Niels Bonde fra Geologisk Institut og Per Christiansen fra Zoologisk Museum underviste på kurset, bistået af geolog og naturformidler Eva Grout fra NaturBornholm og "Fossilbisserne" (Sammenslutningen af Bistandsklienters Fossilprojekt). Kurset indeholdt: guidet rundtur på NaturBornholm, ekskursioner til Læsåen/Skelbro, Robbedale, Hasle og Sose/Arnager/Bavnodde, gennemgang af ekskursionslokaliteterne, forelæsninger om dinosaurer og deres opbygning, bestemmelse af vores fossilfund under mikroskoper og en tur på Klintebakken ved NaturBornholm. Vi var i alt 15 deltagere på kurset. De 3 var fra Bornhom, mens resten kom fra Sjælland. Under det meste af kurset blev vi fulgt af en journalist med videokamera fra TV2-Bornholm, han skulle lave en udsendelse om fosillkurset. En dag var vi hos "fossilbisserne" i Robbedale. Her fik vi mulighed for at sigte og rode i sandet, for at lede efter krokodilletænder og andre fossiler. En af deltagere fandt en ca. 2 cm lang tand fra en rovdinosauer - det var en sensation. Det blev vist i TV2-Bornholm den samme aften, og var på forsiden af Bornholms Tidende næste dag. En aftentur til Jan Jørgensen's private fossilsamling blev der også tid til. Jan var også deltager på kurset, og det var en meget flot udstilling.

hand.gif - 7531 Bytes


NaturBornholm sørgede godt for os. I undervisningslokalet var der stereo-mikroskoper og supplerende litteratur. Rygsæk, geologhammmer, lup, mejsel, notesbog, blyant, plastposer, kniv og hvad man ellers kan få brug for på en fossilekskursion, var der også tænkt på. Kursusprisen på 1475,- dækkede selve kurset, transport i private biler til ekskursionsstederne, frokost og kaffe/the på NaturBornholm. Desuden blev der udleveret et kursushefte med lokalitetsbeskrivelser fra Geologisk Set, fossilplancher og et geologisk kort over Bornholm.Dertil kom transport til/fra Bornholm, overnatning og morgenmad/aftensmad. Jeg overnattede i en campinghytte på Åkirkeby camping, som ligger 5-10 min. gang fra NaturBornholm. Aftensmaden kunne vi købe i NaturBornholm's cafe. NaturBornholm ligger i den sydlige del af Åkirkeby. Det er helt nyt og åbnede d. 17. maj 2000. Det præsenterede sig selv som 'Bornholms nye oplevelsescenter', og viser mange sider af den den bornholmske natur på forskellige måder. Der er bl.a. en fin udstilling med en gennemgang af de geologiske tider, en butik med kunst, souvenirs og bøger og en cafe med god mad. Et kursus på NaturBornholm kan anbefales, og det er ikke sidste gang, at jeg deltager. NaturBornholm overvejer at afholde et weekendkursus i fossilpræparation til foråret.

bornholm1.gif - 20021 Bytes
bornholm2.gif - 16463 Bytes


HAMBURG MESSE 2000. Så lykkedes det endelig i år at komme af sted til Hamburg Messe. Da vi om morgenen sidste år skulle af sted, havde orkanen godt nok lagt sig. Rundt omkring os lå væltede træer og nedfaldne tagsten. Vi forcerede det hele og nåede med bussen helt til Rødby for blot at konstatere , at der ikke var vand nok i havnebassinet til , at færgen kunne sejle, så det blev Rødby tur – retur. Men i år var der ingen hindring for at komme helt over på den anden side af Østersøen. Humøret var højt på trods af, at alle havde været oppe siden ”midt om natten”. Selv Helga nåede at komme med ombord på færgen. Godt gået / kørt Helga ! ( Helga havde været så uheldig at komme for sent til bussen, så hun ræsede efter os helt til Rødby !) Vi ankom til Messen. - Ved første øjekast virkede det helt uoverskueligt at finde rundt blandt de over 300 stande, der var stillet op. Et mylder af mennesker. 300 stande er også mange at nå på de 5½ time, vi havde til rådighed. Det var med hurtigt at skimme standene igennem alt efter interessefelt. Der var stande med færdige smykker og polerede sten.Nogle solgte recente skaller fra hele verden : muslinger, snegle, søpindsvin o.a. bl. a. små dolkhaler. Standen Hardenberg er specialist på området. Rigtige mineraler var der et dejligt stort udbud af med handlende fra alle verdenshjørner, hver havde et fint udbud af deres lands lokal mineraler. Her kunne der gøres nye fund til rimelige priser. Det er bl.a. noget vi savner på vores egne lokale messer. En solgte geoder, som efter køb blev skåret over, og hele Aladdins Hule kom til syne. For børnene var der guldvaskning på ægte guldgravermanér. Ved 3 stande kunne man via computer teknik få sine ”fund” bestemt. Der var også lejlighed til at købe masser af geologiske bøger med fundstedsbeskrivelser, mineraler, fossiler m.m. Bøgerne, syntes jeg, var ret dyre, men det er gode bøger jo næsten altid. Fossilerne, ja, der var masser af virkelig gode stande, mange fra Marocco. De solgte trilobitter, ammonitter, hajtænder, mosasaurus-tænder ( tænk har der virkelig levet så mange af disse dyr dengang ! Man må undre sig …) Hajtænder i tusindvis, temmelig billige ved visse stande. Mange trilobitter kan man godt have sin tvivl om, om alle er ægte. Selv syntes jeg, at deres præpareringsmetode, den med striberne, er forfærdelig. Ammonitterne fra Marocco var store, flotte og meget billige og helt ægte fra Kridttiden. Den helt store pengepung kunne jeg godt have medbragt (men jeg havde desværre ikke vundet i noget lotteri). Jeg forelskede mig pladask i en krabbe: stor med ben, klosakse og helt perfekt (fra Toscana).Den kostede ”bare” ca.12000 kr., så den skiftede desværre ikke ejermand i det her tilfælde. Wördemann fra Hamburg er specialist i trilobitter fra hele verden. Flot udpræparerede til mindste detalje med øjne siddende på lange stilke og med tynde forsvars- pigge og torne. Også her var priserne på den anden side af de 10.000 kr. Der var også masser af ting fra mange andre gode fossil-stande til meget rimelige priser. Fx en kæmpe, dobbelt-klappet musling, helt perfekt fra Florida’s Pliocæn til bare 75 DM. Ønsker man disse ting til samlingen, tænker jeg på, at man ikke bare kan tage til Florida og så være heldig at finde sådan et pragtdyr, ja så er prisen meget rimelig. Der var også kæmpe, perfekte muslinger til 49 DM fra Pliocænet i Toscana og en hel del søpindsvin, snegle, muslinger, søliljer, planteaftryk m.m. fra mange geologiske tidsperioder fra forskellige lokaliteter fra forskellige lande. Der var fossiler at finde af masser af arter til gode, rimelige priser. Alt i alt en rigtig god seriøs messe - helt bestemt besøget og turen værd. Vi har allerede aftalt en ny tur lørdag d. 8. december 2001.
Dorthe Freitag