nytaar2000.jpg - 22607 Bytes


INDHOLDSFORTEGNELSE FOR LAPIDOMANEN 1999

REJSER OG TURE
nr. 3 side 3 Gotlandsturen 12. - 16. maj / Dorthe Freitag.
nr. 4 side 6 Week-end turen til Skåne 4. - 5. sep. / Jette Wagner.

GEOLOGI
nr. 4 side 3 Ilímaussaq - Intrusionen / Nelly Jensen.
nr. 4 side 7 Alunskiferen / Hans Kloster.

MINERALER
nr. 1 side 12 Smithsonit / Nelly Jensen
nr. 2 side 8 De er mystiske, dragende og kan være værdifulde/ om den
................2. grønlandske udstilling / Sermitsiaq.
nr. 3 side 6 Aurichalsit / Nelly Jensen.
nr. 3 side 11 Vedr. mineralnavne / Nelly Jensen.
nr. 3 side 14 Långban mineraler / Hans Kloster.

FOSSILER / PALÆONTOLOGI
nr. 1 side 4 Om Baltisk Rav / Bente Nielsen.
nr. 2 side 16 Nyt fra Trelde Næs / Ole Barsøe.
nr. 3 side 10 Den forstenede vandmand / Søren Floris.
nr. 4 side 10 De gamle Hvaler / Dorthe Freitag.

LIDT GEO - NYT
nr. 1 side 16 Flyveøgle var platfodet.
nr. 3 side 8 Ung geolog finder kæmpeøgle / Nelly Jensen.
nr. 3 side 8 Verdens største forstening / Berl. Tidende.
nr. 4 side 13 Fossil abe over 15 mill. år gammel / Berl. Tidende.

MUSEUMS NYT / UDSTILLINGER
nr. 1 side 19 Flintmuseum.
nr. 2 side 6 200 mill. år til forskel / Minik Rosing og Melissa Fugl.
nr. 2 side 17 Ny udstilling i Gram / Palæozoikum.
nr. 4 side 15 Geologisk Museum + Audio Guide.

BOGANMELDELSER / TIDSSKRIFTER
nr. 1 side 14 Fossilien / Tom Jørgensen.
nr. 1 side 15 Lapis nr. 10 + 11 / 98.
nr. 1 side 15 Nyt fra biblioteket.
nr. 3 side 7 Die mineralien der Eifelvulkane / Nelly Jensen.
nr. 3 side 16 Danmarks forhistoriske dyreverden /
........Tom - og Anne Jørgensen
nr. 4 side 5 Lapis nr. 7 + 8 / 99, temahefte om Laurionmineraler.
nr. 4 side 14 Fra biblioteket : et suk !!! / Nelly Jensen.

ANDET
nr. 1 side 10 Historiske fossiler på frimærker / Palle Gravesen.
nr. 2 side 2 Formandsberetning / Karen Østergaard.
nr. 2 side 4 Regnskab for 1998 / Robert Rusbjerg.
nr. 2 side 5 Referat fra generalforsamlingen / Dorthe Freitag.
nr. 2 side 13 Internet adresser.
nr. 2 side 14 Grønlandstur / Roskilde Folkeuniversitet.
nr. 3 side 10 Mindeord om Knud Skovgaard / Uffe Korsbech.
nr. 3 side 11 Stenvennerne på Internettet / Karen Østergaard.
nr. 3 side 13 Åbent Hus hos Riber Stenstrup.
nr. 4 side 5 Tak til Eli Holch.

STENVENNERNES TURE 1999
nr. 1 side 9 Gotlandstur 12. - 16. maj
nr. 2 side 12 Skånetur 4. - 5. september.
nr. 3 side 12 Tur til Fakse Kalkbrud 25. september.
nr. 2 side 12 Tur til Hamburg Messen 4. december.